Skanska Sverige AB

Tillbaka till företagssidan

Byggprojekt:

Nybyggnad av 250 lägenheter samt radhus, Bunkeflostrand

Projektbevakning

Visa karta Visa bild

Detaljplanen vann laga kraft den 2 maj 2014. Syftet med planen är att utmed Gottorpsvägen göra det möjligt att uppföra ny bostadsbebyggelse med möjlighet till verksamhetslokaler i bottenvåningen. Bostadsbebyggelsen kommer att bestå av ca 250 lägenheter med cirka 2/3 i flerbostadshus utmed Gottorpsvägen och på resterande yta radhus i två eller tre plan. Av lägenheterna avses radhusen utgöras av äganderätter eller bostadsrätter och flerbostadshusen av bostadsrätter och möjligen till viss del av hyresrätter. Byggvärdet är uppskattat.
Läs mer om projektet på Projektbevakning.se

Byggfakta
Kategori:
Flerbostadshus, Gruppbyggda småhus, Radhus, kedjehus, parhus
Adress:
Niels Bunkeflos Väg 1, Bunkeflostrand
Län:
Skåne län
Kommun:
Malmö
Byggkostnad:
iu.
Byggstart:
iu.
Byggtid:
iu.

Upphandlade företag

MALMÖ KOMMUN
Projekterande enhet
Skanska Sverige AB
Byggherre

Skanska Sverige AB är även engagerade i följande projekt

Projektbevakning
För mer info om tjänsten och aktuella byggprojekt, www.projektbevakning.se

Synpunkter eller frågor ang projektuppgifterna, projektbevakning@byggtjanst.se Tel: 08-457 10 00