Partnersök
Tillbaka till företagssidan

Skanska Sverige AB

Entreprenör: Byggentreprenör, Mark och Anläggning

Byggprojekt:

Nybyggnad av 250 lägenheter samt radhus, Bunkeflostrand

Projektbevakning

Visa karta Visa bild

Detaljplanen är i dagsläget överklagad. Planarbete kommer påbörjas igen under 2014. Detaljplanen förväntas kunna vinna laga kraft tidigast vid årsskiftet 2014/2015. Syftet med planen är att utmed Gottorpsvägen göra det möjligt att uppföra ny bostadsbebyggelse med möjlighet till verksamhetslokaler i bottenvåningen. Bostadsbebyggelsen kommer att bestå av ca 250 lägenheter med cirka 2/3 i flerbostadshus utmed Gottorpsvägen och på resterande yta radhus i två eller tre plan. Av lägenheterna avses radhusen utgöras av äganderätter eller bostadsrätter och flerbostadshusen av bostadsrätter och möjligen till viss del av hyresrätter. Byggvärdet är uppskattat.
Läs mer om projektet på Projektbevakning.se

Projektbevakning
För mer info om tjänsten och aktuella byggprojekt, www.projektbevakning.se

Synpunkter eller frågor ang projektuppgifterna, projektbevakning@byggtjanst.se Tel: 08-457 10 00

Skanska Sverige AB är även engagerade i följande projekt